Tartalom

Tartalomjegyzék

Ajánlások.    10
Előszó.            13
Bevezetés.    16
1. A címmondat (1Móz 1,1).    20
„Kezdetben” (1,1).    20
„megteremtette” (1,1).    30
„Isten” (1,1).    34
„az eget és a földet” (1,1)    .35
2. A teremtés előtti állapot (1Móz 1,2).    39
„A föld sivár pusztaság volt” (1,2)    .39
„sötétség volt az őstengernek még
a felszínén is” (1,2).    44
„de Isten Lelke már ott lebegett a vizek fölött” (1,2)    .46
3. Néhány fontos megállapítás.    48
1. „Amik őróla megírattak” (Lk 24,27).    48
2. Ami bennünk lejátszódik.    50
3. A bibliatudomány és a természettudományok.    52
4. Egy személyes megjegyzés az államvallásról     .60
5. Néhány szó az evolúcióról    .61
4. Az első teremtésakció (1Móz 1,3-5    ).66
„És szólt Isten” (1,3).    66
„Legyen világosság! – És lett világosság” (1,3)    .73
„És látta Isten, hogy a világosság jó” (1,4).    79
„Akkor válaszfalat emelt Isten…” (1,4)    .80
„és elnevezte Isten a világosságot nappalnak” (1,5).    85
„És lett este és lett reggel: egy(es) nap” (1,5) .    87
5. Az égboltozat teremtése (1Móz 1,6-8)    .89
„És szólt Isten” (1,6).    91
„Legyen boltozat a vizek között!” (1,6)    .91
„És elnevezte Isten a boltozatot égnek” (1,8).    95
„És lett este és lett reggel: második nap” (1,8)    .97
6. Előtűnik a szárazföld (1Móz 1,9-10).    99
„Gyűljenek össze az ég alatti 
vizek egy helyre…!” (1,9).    99
„és tűnjék elő a száraz!” (1,9).    100
„És úgy is lett” (1,9).    101
„És elnevezte Isten a szárazat földnek” (1,10).    101
„És látta Isten, hogy ez jó” (1,10).    102
7. A növények teremtése (1Móz 1,11-13).    104
„És szólt Isten” (1,11)    .104
„Hajtson a föld...” (1,11)    .104
„maghozó növényt, amely magot hoz” (1,11)    .106
8. A világítók teremtése (1Móz 1,14-19)    .109
„Legyenek világítók az égboltozaton.​,
hogy elválasszák…” (1,14)‌ .    109
„hogy elválasszák a nappalt az éjszakától” (1,14).    114
„legyenek meghatározó jelei” (1,14)    .115
„hogy uralkodjanak nappal és éjszaka” (1,15-18).    115
„Isten az égboltozatra helyezte azokat” (1,17)    .116
„és látta Isten, hogy ez jó” (1,18).    119
„És lett este és lett reggel: negyedik nap” (1,19).    120
9. Az állatok teremtése (1Móz 1,20-25; 2,18-20)    .121
„És szólt Isten” (1,20) – Egészséges ritmus    .121
„Pezsdüljenek, repdessenek” (1,20)– Isteni frissesség    .122
„fajtájuk szerint” (1,21).    130
„És látta Isten, hogy ez jó” (1,21).    134
„És megáldotta azokat Isten” (1,22).    135
„És lett este és lett reggel: ötödik nap” (1,23).    135
„És szólt az ÚRISTEN” (2,18)    .137
„Nem jó az embernek egyedül lennie” (2,18)    .139
„alkotok neki segítőt, hozzá illőt” (2,18).    141
„minden mezei vadat és minden égi madarat” (2,19    ).141
„de az ember számára nem talált segítőt, hozzá illőt” (2,20).    142
Az 1Móz 1-4 a Tanulmányozó Bibliában .    144
Teremtés-elbeszélés a hetedik nap megszenteléséről (1Móz 1,1-2,4a)    .144
Teremtés-elbeszélés az ember megformálásáról (1Móz 2,4b-25).    147
A bűnbeesésről (1Móz 3,1-24).    149
Kain és Ábel története (1Móz 4,1-18).    151
Lámek története (1Móz 4,19-24)    .153
A Sét nemzetség kezdetéről (1Móz 4,25-26)    .153
10. Az ember teremtése (1Móz 1,26-31)    .154
„Alkossunk!” (1,26).    155
„Alkossunk embert…!” (1,26).    158
„a saját képmásunkra, hozzánk hasonlóvá” (1,26).    159
„majd megáldotta őket” (1,28).    222
„ez legyen nektek ételül!” (1,29    ).230
„A föld minden állatának… adok ételül” (1,30).    231
„És úgy is lett” (1,30).    233
„És látta Isten, hogy minden, ...” (1,31).    234
„És lett este és lett reggel: a hatodik nap” (1,31).    235
11. Isten fejlődő világot teremtett (1Móz 1,11-12.22.28)    .236
12. A hetedik nap megszentelése (1Móz 2,1-3).    240
„Elkészült tehát az ég és a föld…” (2,1).    243
„és azoknak egész serege” (2,1).    244
„Isten megáldotta a hetedik napot” (2,3).    247
13. A zárómondat (1Móz 2,4a)    .275
„Ez az ég és a föld eredete, midőn teremtettek” (2,4a).    275
14. Az első teremtés-elbeszélés helye a Bibliában.    276
15. Műfaji kérdések    .278
1. Nem is olyan könnyű kérdezni    .278
2. Helyszíni tudósítás vagy történettel tanítás?.    289
3. Kitalált történet, netán tanmese?    .293
4. A műfajból adódó üzenetek.    298
Tárgymutató.    304
Irodalomjegyzék    .310
1. A bibliafordítások jelölése.    310
2. Rövidítések.    311
3. Néhány kommentár a Genezis teremtés-elbeszéléseihez    .312
4. További források és a témához kapcsolódó könyvek    .313

Comments