Már régen, 1956 óta foglalkoztatnak a bibliai teremtés-elbeszélések. Túlságosan sok vitát gerjesztettek, méghozzá olyanokat, amelyek elterelték a figyelmet a bibliai szöveg üzeneteiről. Több, mint húsz éves kutatás és tanítás során sikerült sok műfaji kérdésnek a végére járni, és előttem is megnyílt sok olyan isteni üzenet, amelyről korábban sejtelmem sem volt. Ezeket szeretném mindenkivel megosztani, akit érdekel. A jelen kötet az első a négy kötetre tervezett sorozatban, és az első teremtés-elbeszélés üzeneteire összepontosít. Igyekeztem érthetően, színesen fogalmazni, de mindig tudományos igényességgel. Igazában beszélgetés a kedves Olvasóval, határozottan igényelve az interaktív részvételt, ami netes világunkban már nem elérhetetlen álom.
„A kötet a Teremtés könyvének legfontosabb elbeszélését dolgozza fel, kultúrtörténeti, filológiai és személyes kultúr-elmélkedés módszerével. A felhasznált irodalom alapján bizonyos, hogy a szerző ismeri a kérdés legfontosabb, főleg magyar nyelvű irodalmát, és a német teológiai irodalomban is járatos. A választott szintetikus módszer miatt munkája módszertani eklekticizmust mutat. A személyes megjegyzései néhol vitathatók, esetleg további dokumentációt igényelnek, de feltehetően ezek lesznek az olvasó számára a legérdekesebbek, mert egy kutató személyes véleményét tükrözik.” 
(Dr. prof. Benyik György, Gál Ferenc Főiskola, Szeged)

„Azt hiszem, hogy e kötet egy olyan könyv, amit örömmel fogadnak az olvasók.” 
(Dr. prof. Karasszon István, Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar, Ószövetségi Tanszék) 

„A szerző személyes ismerősei gyakori, nosztalgikus elmosolyodásokkal, talán időnként az előadásokról feltoluló kellemes emlékeket is felidézve fogják olvasni ezt a könyvet. Minden sorából árad a szerző Isten- és emberszeretete, közvetlen személyisége és konzekvens tudományos szemlélete. Az alapos és széleskörű elemzések, mások véleményének a fontolóra vétele és az üzenetközpontú állásfoglalások teszik nélkülözhetetlen tanulmánnyá a teremtés-elbeszélésekkel foglalkozó művek sorában.”
(Ungvári Csaba docens, Pünkösdi Teológiai Főiskola) 

Megrendelés >>>

„Addig vitatkozunk a teremtés vagy evolúció kérdéséről, érveket és ellenérveket gyártva, mígnem elfeledkeztünk arról, hogy a Bibliát pontosan el kell olvasni, ami nem természettudományos kézikönyv, nem is történeti monográfia, hanem hitünk szerint Isten igéje. Komesz Mátyás könyve a Biblia pontos olvasata. Arra ihlet, hogy értő módon újraolvassuk Isten igéjét, alázattal és odafigyeléssel, hogy a régi ige ma is megoldás legyen életünk rejtett kérdéseire.” 

(Dr. Szigeti Jenő prof. emeritus, Miskolci Egyetem)

„Komesz Mátyás bibliakutatói munkásságát a hazai olvasók jól ismerhetik a Bibliaismereti kézikönyvből (Kálvin Kiadó, 2004), amelyben a kisprófétákról szóló fejezeteket írta, valamint Az üzenetcentrikus bibliaelemzés című művéből, amely a Pünkösdi Teológiai Főiskola kiadásában 2011-ben jelent meg. Legújabb könyve egy keresztyén hitében mélyen elkötelezett, szakmailag tájékozott szerző munkája. Szemlélete egyszerre biblikus és kreatív; írásmódjára a szenvedélyes szeretet jellemző. Felismerései eredetiek (pl. amikor azt írja a teremtéstörténet kapcsán, hogy az nem »helyszíni tudósítás«, hanem »történettel tanítás«) és mélyen elgondolkodtatóak. Külön érdekessége a kiadványnak, hogy abban a szerző az általa interpretált Tanulmányozó Bibliát idézi.” 
(Dr. prof. Fabiny Tibor, Károli Gáspár Református Egyetem, Hermeneutikai Kutatóközpont)

„Komesz Mátyás És szólt Isten: »Legyen világosság!« című könyve egy alapos, minden fontos kérdésre kiterjedő bibliatanulmány a Szentírás első fejezetéről. Megválaszolja a »kezdet« tárgyalásakor megszokott, ám közel sem egyszerű kérdéseket, kitér az ide vonatkozó nagy teológiai témákra, és ezeken túl megfogalmazza a bibliai teremtés-elbeszélések üzeneteit is, amiről a kötet alcíme is árulkodik. Sokat tanultam és épültem ebből a munkából, ezért jó szívvel ajánlom minden Szentírást forgató embernek és azoknak is, akik hívő elkötelezettség nélkül érdeklődnek a Biblia világa iránt. A könyv olvasása arra inspirált, hogy a magam számára is összegezzem Mózes első könyvének első fejezetét. Ezzel gazdagodva kérem a Szerzőre és az Olvasóra a mindenség Urának mindenre elégséges áldását.” 
(Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke)